Haberler

SPORUN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Günümüzde teknolojik gelişmelerin artmasına bağlı olarak artık hareketsiz bir yaşam tarzı hakim olmaktadır. Çocuklar da maalesef bu yaşam tarzından etkilenmektedir. Hareket çocuğun bedensel gelişimine etki ettiği gibi psikoloji, sosyal ve sağlık yönüne de etki etmektedir. Çocukluk döneminde yapılan fiziksel aktivitelerin fazla olması birtakım hastalık risklerinin azalması, aşırı kilo alınımının önlenmesi gibi yararlar sağlamaktadır. Bu nedenlerden dolayı çocukların spora yönlendirilmesi önerilmektedir. Spor, çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimine de yarar sağlamakta, özsaygının kazandırılmasında da etkisi bulunmaktadır. Sporcuların sporcu olmayanlara göre daha fazla özsaygıya sahip olduğu yapılan araştırmalarca ortaya konmuştur. Aynı zamanda çocuklar spor ortamında özgür ve gerçekçi olarak yeteneklerini ortaya koyma fırsatı bulur. Hatta bir takımın üyesi olarak yapıcı olmayı, paylaşmayı öğrenir. Sosyalleşmeye katkı sağlayan ‘’bir gruba ait olma’’yı da spor sayesinde benimser. Çünkü kişi, grubun kural ve değerlerine uymayı öğrenir ve spor ortamında sorumlulukların bilincindedir.

Ergenlik dönemindeki çocukların beden algısı genellikle olumsuz olduğu için spor dallarından birine gitmek, onların beden algılarının değişmesine katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda içedönük çocukların spora yönlendirilmesiyle arkadaş edinmeleri de kolaylaşacak ve sosyalleşme becerilerini de arttıracaktır. Uyum ve davranış bozuklukları tedavisinde de sporun etkisine başvurulur. Spor sayesinde çocuk içsel gerilimini dışarı boşaltmakta ve rahatlamaktadır. Alt ıslatma, tırnak yeme gibi davranış bozukluğu gösteren çocuklarda sporun katkısı bulunmaktadır. Sporun, strese karşı koruyucu özelliği de dikkate alındığında kaygıyı azaltıcı etkisinin de olduğu göz önünde bulundurulmadır.

Ebeveyn olarak spor etkinliklerini desteklemek için erken yaşlardan itibaren sporun faydaları vurgulanmalıdır. Aile ile birlikte geçirilen vakitte spor dallarıyla uğraşılmalı, okul ortamlarındaki spor faaliyetlerine yönlendirilmelidir. Çocuğun yaşı ve gelişim düzeyinin gideceği spor faaliyetiyle örtüşmesi gerekmektedir. Yapıcı eleştirilerle çocuğunuzu destekleyerek, çocuğunuzun kendi fiziksel yapısına uygun  ve hangi spor dalına yeteneği olduğunu da göz önünde bulundurarak  spor faaliyetleri desteklenmelidir.

Balkaya Okulları Rehber Öğretmeni ve Psikolog

Merve Beyhan