Haberler

SINAV KAYGISI

s307hec9c9165e48597cacb0e5f38dddd03e9dace68e3_

Kaygı, insanın iç ve dış uyaranlarla karşılaştığında yaşamış olduğu zihinsel, bedensel ve duygusal  anlamda yaşadığı tepkidir. Kaygı, yararlı(normal) ve zararlı olmak üzere 2 boyutta  incelenebilir. Yararlı boyuttaki kaygının teşvik edici, harekete geçirici, motivasyon arttırıcı ve karar verdirici özelikleri vardır. Zararlı boyuttaki kaygı ise motivasyonu, isteği, başarıyı ve ruh sağlığını negatif anlamda etkilemektedir.

Sınav kaygısı, bireyin daha önce öğrendiği bilgileri sınav anında kullanmasına engel olan, bireyin başarı seviyesinin düşmesine sebep olan ve sınavla ilgili yoğun derecede hissedilen kaygı olarak tanımlanabilir. Sınav kaygısının başlıca nedenleri arasında öğrencinin sınavı mutluluğu için tek yol olarak görmesi, aile ve çevre baskısı, sınav puanından dolayı sevilmeyeceğini ve saygı duyulmayacağını düşünmesi, çocuğun sürekli başkalarıyla karşılaştırılması, zamanın iyi kullanılamaması, gerçekçi olmayan hedeflerin konulması gibi durumlar sınav kaygısının nedenlerini oluşturur.

Sınav kaygısının fizyolojik semptomlarına bakıldığında; ağızda kuruma, halsizlik, titreme, kalp çarpıntısı, mide bulantısı, nefes alıp vermede hızlanma vb. durumlar yaşanmaktadır. Sınav kaygısının bilişsel ve duygusal belirtileri ise; korku, anksiyete, huzursuzluk, yoğun derecede sinirlilik, dikkatte dağılma vb. durumlar olarak yaşanmaktadır.

Sınav kaygısıyla başedebilmek için öğrencinin konu eksikliklerini giderip tam olarak hazır bir şekilde sınava girmesi, günlük konu tekrarlarının iyi yapılması, ders çalışma programına uyulması, sınava günlük uykunun alınmış ve tok olarak gidilmesi önemlidir. Bunun yanında öğrencinin ‘’sınav anında hiçbir şey yapamayacağım’’ gibi olumsuz düşünceler yerine ‘’yapabildiğim birçok şey var’’ gibi  olumlu düşünceler geliştirmesi kaygıyı yenebilmek için etkili olacaktır. Ayrıca nefes teknikleri ve gevşeme egzersizleriyle de kaygının ciddi düzeyde azalış gösterdiği görülmektedir. Ailelerinde mükemmeliyetçi olmak yerine çocukların ‘’hata yapmaya haklarının var olduğu’’ düşüncesiyle hareket etmesi sınav kaygısını ciddi manada azaltacaktır. Önemli olan kaygıyı bastırmak değil onu kabul edip işlevsel hale getirebilmektir. Her zaman hatırlanmalıdır ki ! Düşünceler duyguları, duygular ise davranışları değiştirmektedir.

                                                                                                          SAMET AKGÜN
UZMAN KLİNİK PSİKOLOG