Haberler

OKUMA ALIŞKANLIĞI

Bilgi, günümüzün en değerli hazinesidir. Gelişen teknoloji ile birlikte bilgiye ulaşma imkanı oldukça artmıştır. Şu bir gerçek ki ‘’gerçek bilgiye’’ ulaşabilmek için çok okumak gerekmektedir. Çocuklara erken yaşlardan itibaren okuma alışkanlığını aşılamak yaşam boyu gelişimleri için çok önemlidir. Okuma alışkanlığının kazanılabilmesi için öncelikle okuma kültürünün oluşturulması ve okumanın günlük bir rutin haline gelmesi gerekmektedir. Ailesinden gördüğünü kendi yaşantısına geçireceğini düşünürsek ailenin rol model olması okuma alışkanlıklarında oldukça etkilidir. Anne ve babasının evde okuduğunu gören çocuk, bunu normalleştirip kendi hayatına da adapte etmeye çalışacaktır. Çocuk, bu rutinin içinde büyümelidir.  Ayrıca okuma alışkanlığını sadece kitap okumakla sınırlamak yerine; dergi, çizgi roman, e-dergi vb. kaynaklarla da genişletmek mümkündür. Örneğin; çocuk dergilerine abone olmak ve düzenli şekilde takip etmek okumaya karşı oldukça pozitif bir tutum gelişmesine katkı sağlar. Ailenin çocuğa kitap, dergi vb. okuması ve hatta okuduklarını çocukla birlikte yorumlaması çocuğun okumaya karşı bakış açısını olumlu anlamda geliştirecek ve okumaya karşı sempati kazanmasını sağlayacaktır. Diğer taraftan mümkünse ev kütüphanesi oluşturmak, çocukla bu kütüphaneye sürekli yeni eserler almak ve okumaya başlamak, çocuğun olumlu tutum geliştirmesinde çok faydalı olacaktır. Okunacak eserlerin yaşa, merak uyandırmaya, teşvik ediciliğe ve faydasına dikkat edilerek seçilmesi de önemli olan diğer bir durumdur. Ayrıca okuma alışkanlığı kazanması için çocuğa baskı yapmak,  çocuğun okumaya karşı negatif tutum geliştirmesine ve iyice uzaklaşmasına sebep olabilir. Bu yüzden önce iyi bir rol model olmak sonra da uygun yolları göstererek çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılabilir. Unutulmamalıdır ki; okumak boş zaman aktivitesi değil, tamamiyle bir yaşam şeklidir.

Samet AKGÜN
Uzman Klinik Psikolog