Haberler

ÇOCUKLARDA TIRNAK YEME DAVRANIŞI

 Çocuklarda sıklıkla görülen durumlardan biri tırnak yeme davranışıdır. Tırnak yeme davranışı genellikle 3-4 yaşlarında başlayıp ergenlik dönemine doğru artarak devam eden yetişkinlik döneminde  diğer dönemlere göre daha az şekilde kendini gösteren bir davranış olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırmalar kız çocuklarında erkek çocuklara oranla daha fazla tırnak yeme davranışı olduğunu gösteriyor. Bu davranışı yok etmeye odaklanmaktan ziyade çocuğu bu davranışa iten nedenleri bilmek ve eylem planını buna göre hazırlamak çok daha yararlı olacaktır. Çünkü sadece davranışı yok etmeye çalışmak tırnak yeme davranışını bitirebilir fakat başka durumları (parmağını emme, altına kaçırma) ortaya çıkarabilir. Tırnak yeme davranışı, çocuğun çevresinden görerek alışkanlık haline getirdiği bir durum olabileceği gibi stresle yüzleşme ve başa çıkma yöntemi olarak da görülmektedir. Bununla beraber, çocuktaki öfke, sıkıntı, üzüntü duygularının dışa vurumu, baskıcı ve otoriter aile tutumları, yetersiz anne-baba ilgisi, aile içi sorunlar, kardeş kıskançlığı, okul sorunları vb. durumlarda tırnak yeme davranışı görülmektedir.  Tırnak yeme davranışında aile tutumları çok önemlidir. Baskıcı olmamak, çocuğu cesaretlendirici olmak, onu dinlemek, aile içinde daha olumlu bir iklim yaratmak için adımlar atmak, çocuğu korkutacak ve endişe duymasına sebep olacak uyaranlardan uzak tutmak, kesinlikle spora ve müziğe yönlendirmek oldukça dikkat edilmesi gereken noktalardır. Bununla beraber, çocuğa ‘’tırnak yeme’’ diye uyarılarda bulunmamak, çocuğun tırnaklarını kendisinin kesmesini sağlamak, tırnak yediği zamanlarda ilgisini başka bir yere çekmek de çok önemlidir. Ayrıca, hangi olay ya da durumlarda tırnak yediğini tespit edip bunu not defterine kayıt etmek ve bu durumlara odaklanmak tırnak yeme durumunu yaşayan çocukların ailelerine önerilmektedir.

                                                                                                                                                        Samet AKGÜN
Psikolog