Haberler

ÇOCUK PSİKODRAMASI

PLANO-CHILDRENS-THEATRE-PLANO-MAGAZINE-JUNIEBJONES-2

Çocuk psikodraması, bireyin kendisini tanımasını ve yaşadığı olaylara üçüncü göz ile dışarıdan bakabilmesini sağlayan, özünü ve gücünü bireydeki spontanlık, yaratıcılık ve eylemden alan bir grup psikoterapisi yaklaşımı olan psikodramanın çocuklarla yapılan uygulamasıdır. Çocuk psikodramasıyla birlikte saldırganlık, öfke vb. durumlar oyun yoluyla ifade edilebilmektedir. Oyun yoluyla ifade edildiğini için hem tehlikesiz hem de iyileştirici nitelikte olmaktadır. Çocuklar psikodrama etkinlikleri sayesinde bir role girmeyi, o role göre davranmayı, kendisi dışındakileri anlamayı,  kendisi dışındakilerin neler hissettiklerini yaşamayı, dolayısıyla da empati kurmayı öğrenmektedirler. Çocuk psikodrama grubu 6-8 kişiden oluşmaktadır. 6-12  yaş grubundaki çocuklar için psikodrama oldukça idealdir. Grupta 2 terapist bulunmaktadır. Oturumlar haftada bir olmak üzere yaklaşık 12 oturumdan oluşmaktadır. Çocuk psikodramasında çocuğun role daha iyi girebilmesi ve hayal gücünü daha iyi kullanabilmesi için materyaller (çeşit çeşit kumaşlar, şapkalar, ahşap eşyalar, çeşit çeşit kıyafetler vb.) oldukça gerekli ve önemlidir. Çocuk psikodraması ile birlikte öfke kontrolü, saldırganlık, hiperaktivite, içe kapanıklık durumlarının düzenlenmesinin yanında; hayal gücünün gelişimi, empati kurabilme, problem çözme becerilerinin gelişimi, spontanlığı arttırabilme, özgüvenin sağlanması, kişiliğin gelişimi, kendini ifade edebilme, duygu, düşünce ve davranışların bilincine vararak hareket edebilme gibi noktalarda da gelişmeler görülmektedir. Ebeveynler, çocuklarının psikodrama gruplarına katılımını sağlayarak gelişimlerini destekleyebilirler.

SAMET AKGÜN
UZMAN KLİNİK PSİKOLOG