Yabancı Dil

Yabancı Dil

Balkaya Ortaokulu’nda İngilizce ve Almanca olarak iki yabancı dil eğitimi verilmektedir.

İngilizce

İngilizce dili teknoloji, sanat, iş dünyası, akademi, sosyal hayat ve diğer tüm alanlarda en çok kullanılan evrensel bir dil haline geldi. Okul öncesinden başlayan İngilizce derslerimiz, ilkokulda ve ortaokulda yoğunlaşarak devam ediyor. Çocukların, Listening (Dinleme), Reading (Okuma), Writing ( Yazma) ve Speaking (Konuşma) olmak üzere dilin 4 temel becerisini, Gramer derslerinin yanı sıra iletişim halinde edinmeleri adına Communicative Approach yöntemini kullanıyoruz. Gerek ders içinde gerekse ders dışında daimi olarak İngilizce konuşma prensibimiz, İngilizce konuşmanın anlamlı olduğu ortamlar yaratıyor, dili yaşayarak öğretmeyi hedefliyoruz.

yabanciDil

Kitap Okuma kültürümüzün bir parçası olarak yoğun bir İngilizce kitap okuma ve İngilizce kitap değişim programı ortaokul grubu öğrencilerimiz ile de uyguluyoruz. Ortaokul’da İngilizce dersinde dil edinimini okuma yorumlama ve sunumlar yapma üzerine kurguluyoruz ve 8. Sınıfta öğrencilerin gireceği lise giriş sınavına yönelik İngilizce hazırlık derslerini de başarı ile yürütüyoruz.

Almanca

Balkaya Koleji’nde İngilizce eğitiminin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi veriyoruz. İlkokulda Almanca dil eğitimi 3. Sınıf itibari ile başlar ve ortaokulda yoğunlaşarak devam eder. Almancanın ikinci dil olarak seçilmesinin en büyük nedeni, iş dünyasında evrensel dil olarak kabul gören İngilizceden hemen sonra gelmesidir. Sanayi, otomotiv ve mühendislik sektörlerinde öncü firmalar, ülkemizde çok büyük iş olanakları sağlamaktadır. Bu durum Almanca bilen bireylerin ön plana çıkmasına fırsat verir. Bu sebeple okulumuzda Almanca eğitimine büyük önem veriyoruz. Almanca dilinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi için programlar oluşturuyoruz. Öğrencilerimiz düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak akıcı ve doğru bir şekilde ifade ediyorlar. İnteraktif ders materyalleri ile öğrencinin derse aktif olarak katılımı sağlıyor ve bu ders işleme modeli ile öğrenilen dilin kalıcı hale gelmesini hedefliyoruz. Buna ek olarak derslerde Kahoot, Plickers gibi teknolojik materyaller de kullanıyoruz. Ortaokul öğrencilerimizden tercih edenleri Goethe Institut FIT sınavlarına hazırlıyoruz.