Eğitim Felsefemiz

Eğitim Felsefemiz

– Her çocuk biricik ve farklıdır. Tüm çocuklarımızın yeterli ilgi görebildikleri zaman kendilerini geliştirip, başarılı olabileceklerine inanıyoruz.

– Çocuklarda doğuştan beri var olan merak etme duygusunu teşvik ederek sorgulayan, araştıran, keşfeden, öğrenen bireyler yetiştirmek istiyoruz.

– Çocuklarımız için bedensel ve zihinsel gelişimlerini mutlulukla gerçekleştirebilecekleri ortamlar yaratıyoruz.

– Akademik gelişim kadar sosyal, kültürel ve psikolojik gelişime de önem veriyoruz.

– Özgüveni yüksek, bağımsız, saygılı, cesaretli, dürüstlük ve adalet duygularına sahip, faklı bakış açılarına, inanışlara ve fikirlere hoşgörü ile yaklaşan, doğaya saygılı, sosyal sorumluluk bilinci oluşmuş, düşüncelerini güvenle ifade edebilen, mutlu, çözüm üretebilen, sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

egitimFelsefe