Ortaokul

Eğitim

11-14 yaş arasında ve önemli ve hızlı bir değişim içerisinde olan ortaokul öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabilmek için öğrencileri birer birey olarak görüp, onların ihtiyaçlarından yola çıkarak oluşturduğumuz eğitim programımızla mutlu, sağlıklı, başarılı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Ortaokul çağındaki çocukların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ve bilimsel verilere dayandırılarak hazırlanmış olan eğitim programımızın ana başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Branşında Uzman Eğitim Kadrosu
  • Rehberlik ( Eğitsel – Psikolojik – Mesleki Rehberlik)
  • Portfolyo Sunumları
  • Proje Destekli Eğitim
  • Yabancı Dil (İngilizce ve Almanca)
  • Sosyal Aktivite ve Etkinlikler (Geziler vs.)
  • Liseye Geçiş Sınavına Hazırlık (Hafta İçi Etüt – Hafta Sonu Kurs – Deneme Sınavları – Konu Tarama Testleri – Bireysel Etüt Çalışmaları)
  • Spor Faaliyetleri
egitim