Yabancı Dil

Yabancı Dil

Balkaya İlkokulu’nda İngilizce ve Almanca olarak iki yabancı dil eğitimi verilmektedir.

İngilizce

Balkaya İlkokulu’nda İngilizce ve Almanca olarak iki yabancı dil eğitimi verilmektedir. İngilizce dili teknoloji, sanat, iş dünyası, akademi, sosyal hayat ve diğer tüm alanlarda en çok kullanılan evrensel bir dil haline geldi. Çocukların beyinlerindeki dil gelişiminin 2 yaşından başladığını göz önünde bulundurarak Balkaya Kolejinde erken yaş dönemindeki İngilizce eğitimine önem veriyoruz. Okul öncesinden başlayan İngilizce derslerimiz, ilkokulda yoğunlaşarak devam ediyor. Okul öncesinden başlayan İngilizce derslerimiz, ilkokulda yoğunlaşarak devam ediyor.

B0003086

Çocukların, Listening (Dinleme), Reading (Okuma), Writing ( Yazma) ve Speaking (Konuşma) olmak üzere dilin 4 temel becerisini, Gramer derslerinin yanı sıra iletişim halinde edinmeleri adına Communicative Approach yöntemini kullanıyoruz.Gerek ders içinde gerekse ders dışında daimi olarak İngilizce konuşma prensibimiz, İngilizce konuşmanın anlamlı olduğu ortamlar yaratıyor, dili yaşayarak öğretmeyi hedefliyoruz. Kitap Okuma kültürümüzün bir parçası olarak yoğun bir İngilizce kitap okuma ve İngilizce kitap değişim programı uyguluyoruz.

Almanca

Balkaya Koleji’nde İngilizce eğitiminin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi veriyoruz. İlkokulda Almanca dil eğitimi 3. Sınıf itibari ile başlar. Almancanın ikinci dil olarak seçilmesinin en büyük nedeni, iş dünyasında evrensel dil olarak kabul gören İngilizceden hemen sonra gelmesidir. Sanayi, otomotiv ve mühendislik sektörlerinde öncü firmalar, ülkemizde çok büyük iş olanakları sağlamaktadır. Bu durum Almanca bilen bireylerin ön plana çıkmasına fırsat verir. Bu sebeple okulumuzda Almanca eğitimine büyük önem veriyoruz. Almanca dilinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi için programlar oluşturuyoruz. Öğrencilerimiz düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak akıcı ve doğru bir şekilde ifade ediyorlar. İnteraktif ders materyalleri ile öğrencinin derse aktif olarak katılımı sağlıyor ve bu ders işleme modeli ile öğrenilen dilin kalıcı hale gelmesini hedefliyoruz. Buna ek olarak derslerde Kahoot, Plickers gibi teknolojik materyaller de kullanıyoruz. Derslere başlamadan önce ‘’100 (yüz) saniyede Almanya’’ gibi hızlandırılmış haber programları dinleyerek, hem gündemi takip ediyor hem de öğrenilen kelimelerin tekrarı ile dilin kalıcı olmasını hedefliyoruz.