Eğitim

Eğitim

Balkaya İlkokulu olarak Sefaköy yerleşkemizde hizmet veriyoruz. Çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimin çok hızlı olduğu ilkokul dönemlerinde onların mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için gerekli ortamı hazırlıyoruz. Her öğrencinin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak ilgi alanlarına ve öğrenme şekillerine hitap edecek şekilde eğitim programları hazırlıyoruz. Bilginin ezberletildiği eğitim anlayışından uzak, öğrencilerin bilgi ve becerilerini harmanlayarak, okul ortamında bu bilgi ve becerilerini kullanabilecekleri fırsatlar yaratarak, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeyi ön plana çıkaran programlar hazırlıyoruz. Okul kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan okuma sevgisi ve alışkanlığını kazandırmak, okumayı günlük hayatın içine yaymak amacı ile haftada 1 ders saatini okumaya ayırdığımız gibi, kütüphane kültürünü geliştirmek amacı ile kitap değişim programı uyguluyoruz. İlkokulumuzda 21. Yüzyıl becerileri ile donanmış girişimci, üretken, teknoloji okuryazarı, topluma ve çevreye duyarlı, vicdanlı, toplumsal değerlere ve kültürüne sahip çıkan, evrensel bir bakış açısına sahip, mutlu, sağlıklı ve çalışma sorumluluğunu alan bireyler yetiştiriyoruz.

B0002448