Müzik

Müzik

Anasınıfımızda öğrencilerimiz müzik dersini branş öğretmenleri ile yürütürler. Özel Balkaya Okulları’nda müzik dersinde öğrencilerimizin öncelikle kendi müzik kültürünü bilmesi, dünya müziği hakkında bilgi sahibi olması ve müzik tarzlarını bilerek doğru ve düzgün müziği keyif alarak dinlemesi ve yapması hedeflenmektedir. Müzik öğrencilerin bir dil ve sosyal becerilerinin gelişmesinde önemli rol oynar. Türk Halk müziğinden, Caz müziğine kadar birçok müzik türünün tanıtıldığı derslerimizde, öğrenciler, orff, piyano, davul, tef… gibi bir çok çalgı aletini tanır ve çalmayı deneyimler. Bunun yanı sıra müziğe yeteneği olan öğrencilerimizin hangi müzik koluna yeteneği varsa o kola yönlendirerek o alanda gelişiminin takip edilmesi sağlanmaktadır.

muzik-anasinifi